Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plik闚 cookie z kt鏎ych niekt鏎e mog by ju zapisane w folderze przegl康arki
Wi璚ej informacji mo積a znale潭 w Polityce wykorzystywania plik闚 cookies w serwisie
Dla Pracodawc闚

Dlaczego z PFE Nowy 安iat

Pracownicze programy emerytalne realizowane w formie pracowniczego funduszu emerytalnego okre郵ane s jako PPE najbardziej pro pracownicze. Na stwierdzenie to sk豉da si szereg cech charakteryzuj帷ych t form prowadzenia PPE. Dzia豉lno嗆 i funkcjonowanie PFE Nowy 安iat jest tego najlepszym przyk豉dem.

Zalety PPE z PFE Nowy 安iat:

  • Niskie koszty uczestnictwa - to zdecydowanie najta雟za forma PPE gwarantuj帷a najni窺ze koszty gromadzenia i inwestowania 鈔odk闚 na cele emerytalne. Niski poziom koszt闚 zosta prawnie zagwarantowany w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Ca趾owite koszty obci捫aj帷e aktywa PFE Nowy 安iat w roku 2014 wynios造 0,67% jego aktyw闚 netto w skali roku (w tym 0,6% to op豉ta za zarz康zanie). W PFE Nowy 安iat nie wyst瘼uj r闚nie 瘸dne op豉ty manipulacyjne od wp豉canych sk豉dek oraz realizowanych wyp豉t.
  • Kontroling realizacji PPE - fundamentaln zasad w tej formie PPE jest aktywny i pe軟y nadz鏎 pracodawcy prowadz帷ego PPE oraz pracownik闚 uczestnicz帷ych w PPE nad realizacj programu - dotyczy to zar闚no administrowania programem jak i nadzoru w obszarze realizowanej polityki inwestycyjnej przez instytucj finansow. Daje to gwarancj, 瞠 PPE s realizowane zgodnie z oczekiwaniami stron umowy zak豉dowej w spos鏏 transparentny i efektywny. Nadz鏎 ten jest realizowany poprzez Rad Nadzorcz Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy 安iat” S.A. zarz康zaj帷ego Funduszem. W sk豉d Rady Nadzorczej wchodz po po這wie osoby reprezentuj帷e pracodawc闚 prowadz帷ych PPE z PFE Nowy 安iat oraz przedstawiciele pracownik闚 uczestnicz帷ych w PPE z PFE Nowy 安iat (wybierani w wyborach).
  • Dzia豉lno嗆 „non profit” - funkcjonowanie Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy 安iat” S.A. zgodnie z obowi您uj帷ym prawem ma charakter „non profit”. Dzia豉lno嗆 Towarzystwa zarz康zaj帷ego PFE Nowy 安iat ma zatem dla jego akcjonariuszy wymiar szczeg鏊ny. Pozbawiona jest ona cech dzia豉lno軼i stricte komercyjnej i prowadzona jest zasadniczo jako prospo貫czna w zakresie realizacji cel闚 do jakich powo豉ne zosta造 pracownicze programy emerytalne. Takie zasady funkcjonowania Towarzystwa mog w przysz這軼i pozwoli na obni瞠nie i tak ju niskich w uj璚iu rynkowym koszt闚 obci捫aj帷ych aktywa PFE Nowy 安iat.
  • Uniwersalny wymiar strategii inwestycyjnej - uczestnikom PPE udost瘼niona zosta豉 jedna strategia inwestycyjna, b璠帷a swego rodzaju standardem w zakresie inwestycji emerytalnych. Portfel PFE Nowy 安iat ma charakter zbli穎ny do funduszy stabilnego wzrostu. W strategii tej optymalnie wywa穎ne zosta造 relacje pomi璠zy oczekiwan stop zwrotu a ryzykiem inwestycyjnym. Pozwala to na osi庵anie umiarkowanie ponad przeci皻nych st鏕 zwrotu przy jednoczesnym zabezpieczeniu aktyw闚 przed gwa速ownymi i g喚bokimi spadkami w okresach dekoniunktury rynkowej.

Sprawd nasze referencje

Pracownicze programy emerytalne z PFE Nowy 安iat s prowadzone od pocz徠ku funkcjonowania rynku PPE. Przez ponad osiemnastoletni okres dzia豉lno軼i i wsp馧pracy z du膨 grup polskich firm wypracowali鄉y sobie solidn pozycj rynkow otrzymuj帷 przy tym wysokie oceny od naszych dotychczasowych kontrahent闚. W tym miejscu mo瞠sz zapozna si z opiniami jakie maj o nas najwi瘯sze z firm prowadz帷ych PPE z PFE Nowy 安iat.

 

TWORZYSZ PPE - skontaktuj si z nami

Marek Kajka
Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju
tel. (+48) 22 640 32 27
e-mail: kajka.marek@prte.pl

Utw鏎z PPE z PFE Nowy 安iat

Tworzysz PPE

skontaktuj si z nami

Marek Kajka
Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju
tel. (+48) 22 340 50 50
e-mail: Marek.Kajka@gkpge.pl

w sprawach dot. rachunk闚 uczestnik闚 PPE (9:00 - 16:00 w dni robocze)