Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce wykorzystywania plików cookies w serwisie
Aktualności

Komunikaty

Modernizacja witryny internetowej

Pracownicze Towarzystwo Emerytalne "Nowy Świat" S.A. uprzejmie informuje, że aktualnie trwają prace związane z modernizacją strony internetowej www.prte.plCelem modernizacji jest dostosowanie dotychczas wykorzystywanych technologii, w oparciu o które serwis został zbudowany, do aktualnych standardów funkcjonujących w tym zakresie na rynku. Zakończenie większości prac modernizacyjnych planowane jest do końca marca br. Użytkowników serwisu internetowego przepraszamy za utrudnienia związane z możliwym brakiem dostępności do niektórych funkcjonalności na naszej stronie internetowej. Prace modernizacyjne nie mają wpływu na funkcjonowanie Serwisu ON-LINE PFE Nowy Świat.

 


 

Konkurs na Prezesa i Członków Zarządu

Rada Nadzorcza Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" S.A. Uchwałą Nr 28/VIII/2020 z dnia 16.06.2020 r. postanowiła o zakończeniu bez rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko Prezesa i Członków Zarządu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" S.A., wszczętych na podstawie Uchwały nr 23/VIII/2020 z dnia 26.05.2020 r.

* * * * *

Rada Nadzorcza Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie uchwały Nr 23/VIII/2020 z dnia 26.05.2020 r. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na następujących Członków Zarządu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" S.A. z siedzibą w Warszawie:

- Prezesa Zarządu Spółki,

- Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za sprawy prawne,

- Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za finanse.

W tym miejscu można pobrać:

- Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym

- Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Prezesa / Członka Zarządu Spółki

- Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa / Członka Zarządu Spółki

Materiały dla kandydatów:

- Statut Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" S.A.

- Statut Pracowniczego Funduszu Emerytalnego "Nowy Świat"

- Sprawozdanie finansowe Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" S.A. za 2019 r.

- Sprawozdanie finansowe Pracowniczego Funduszu Emerytalnego "Nowy Świat" za 2019 r.

 


 

Komentarz dotyczący sytuacji rynkowej związanej z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa

W tym miejscu można zapoznać się z komentarzem PTE Nowy Świat S.A. oraz TFI Energia S.A. dotyczącym sytuacji rynkowej związanej z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Otwórz KOMENTARZ

 


 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Mając na względzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych (INFORMACJA DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH)

 


 

Ład Korporacyjny

Informacja o stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Pracowniczym Towarzystwie Emerytalnym "Nowy Świat" S.A.

Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" S.A. informuje, iż począwszy od dnia 1 czerwca 2015 roku stosuje "Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.

Stosowne uchwały w przedmiocie przyjęcia Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Pracowniczym Towarzystwie Emerytalnym "Nowy Świat" S.A. zostały podjęte przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" S.A.

Pracownicze Towarzystwo Emerytalne "Nowy Świat" S.A. stosuje Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikajacej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Spółki, a także jej możliwości finansowych i organizacyjnych.

Pracownicze Towarzystwo Emerytalne "Nowy Świat" S.A. stosuje Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z wyłączeniem zasad określonych w załączonym dokumencie "Informacja o odstąpieniu od stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Pracowniczym Towarzystwie Emerytalnym "Nowy Świat" Spóka Akcyjna".

Załączniki:

 


 

Polityka Informacyjna

Tu możesz zapoznać się z zasadami polityki informacyjnej obowiązującymi w Pracowniczym Towarzystwie Emerytalnym "Nowy Świat" S.A.

 


 

Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji Klientów

Tu możesz zapoznać się z procedurą dotyczącą składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Pracowniczego Funduszu Emerytalnego "Nowy Świat" i Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" S.A.

 


 

Roczne sprawozdania finansowe Funduszu

Tu zamieszczane są roczne sprawozdania finansowe Pracowniczego Funduszu Emerytalnego "Nowy Świat" - zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 850 ze zm.).

 


 

Komunikaty dla Akcjonariuszy

Tu zamieszczane są ogłoszenia kierowane do akcjonariuszy Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" S.A. - zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.).

* * * * *

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI PRACOWNICZEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO "NOWY ŚWIAT" S.A.

pobierz PIERWSZE WEZWANIE 

* * * * *

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI PRACOWNICZEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO "NOWY ŚWIAT" S.A.

pobierz DRUGIE WEZWANIE

* * * * *

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI PRACOWNICZEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO "NOWY ŚWIAT" S.A.

pobierz TRZECIE WEZWANIE

* * * * *

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI PRACOWNICZEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO "NOWY ŚWIAT" S.A.

pobierz CZWARTE WEZWANIE

* * * * *

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI PRACOWNICZEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO "NOWY ŚWIAT" S.A.

pobierz PIĄTE WEZWANIE

 


 

Informacje wymagane przepisami art. 142a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - Ustawa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 105)

Tu możesz zapoznać się z informacją w ww. zakresie - pobierz INFORMACJĘ

"Polityka zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym" TFI Energia S.A. - https://tfienergia.pl/o-nas/o-tfi-energia

 


 

Informacje wymagane przepisami art. 142c ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - Ustawa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 105)

Tu możesz zapoznać się z informacją w ww. zakresie - pobierz INFORMACJĘ

Sprawdź nasze osiągnięcia

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE (9:00 - 16:00 w dni robocze)