Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce wykorzystywania plików cookies w serwisie
Aktualności

Komunikaty

Konkurs na Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie uchwały Nr 11 z dnia 30.03.2020 r. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu VIII kadencji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" S.A.

W tym miejscu można pobrać:

- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

- Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Prezesa Zarządu Spółki i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na temat przetwarzania danych osobowych

Materiały dla kandydatów:

- Statut Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" S.A.

- Statut Pracowniczego Funduszu Emerytalnego "Nowy Świat"

- Sprawozdanie finansowe Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" S.A. za 2018 r.

- Sprawozdanie finansowe Pracowniczego Funduszu Emerytalnego "Nowy Świat" za 2018 r.

 


 

Komentarz dotyczący sytuacji rynkowej związanej z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa

W tym miejscu można zapoznać się z komentarzem PTE Nowy Świat S.A. oraz TFI Energia S.A. dotyczącym sytuacji rynkowej związanej z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Otwórz KOMENTARZ

 


 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Mając na względzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych (INFORMACJA DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH)

 


 

Ład Korporacyjny

Informacja o stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Pracowniczym Towarzystwie Emerytalnym "Nowy Świat" S.A.

Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" S.A. informuje, iż począwszy od dnia 1 czerwca 2015 roku stosuje "Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.

Stosowne uchwały w przedmiocie przyjęcia Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Pracowniczym Towarzystwie Emerytalnym "Nowy Świat" S.A. zostały podjęte przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" S.A.

Pracownicze Towarzystwo Emerytalne "Nowy Świat" S.A. stosuje Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikajacej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Spółki, a także jej możliwości finansowych i organizacyjnych.

Pracownicze Towarzystwo Emerytalne "Nowy Świat" S.A. stosuje Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z wyłączeniem zasad określonych w załączonym dokumencie "Informacja o odstąpieniu od stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Pracowniczym Towarzystwie Emerytalnym "Nowy Świat" Spóka Akcyjna".

Załączniki:

 


 

Polityka Informacyjna

Tu możesz zapoznać się z zasadami polityki informacyjnej obowiązującymi w Pracowniczym Towarzystwie Emerytalnym "Nowy Świat" S.A.

 


 

Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji Klientów

Tu możesz zapoznać się z procedurą dotyczącą składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Pracowniczego Funduszu Emerytalnego "Nowy Świat" i Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" S.A.

 


 

Roczne sprawozdania finansowe Funduszu

Tu zamieszczane są roczne sprawozdania finansowe Pracowniczego Funduszu Emerytalnego "Nowy Świat" - zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 850 ze zm.).

 


 

Komunikaty dla Akcjonariuszy

Tu zamieszczane są ogłoszenia kierowane do akcjonariuszy Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" S.A. - zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798).

Sprawdź nasze osiągnięcia

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE (9:00 - 16:00 w dni robocze)