Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce wykorzystywania plików cookies w serwisie
Nota prawna

Nota prawna

Wszelkie informacje i dane zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. (PTE Nowy Świat S.A.) dotyczące działalności PTE Nowy Świat S.A. oraz Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” (PFE Nowy Świat) mają charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy. Nie stanowią one i nie powinny być traktowane jako rekomendacje inwestycyjne, usługi doradztwa finansowego ani prawnego,  oraz nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie ponosi wyłącznie użytkownik serwisu. PTE Nowy Świat S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w całości lub części informacji zawartych w niniejszym serwisie internetowym.

PTE Nowy Świat S.A. dokłada należytej staranności, aby informacje udostępnione w serwisie internetowym był aktualne, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. W niniejszym serwisie internetowym mogą znajdować się „linki” do stron internetowych będących własnością innych podmiotów. PTE Nowy Świat S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zawartości nie będących jego własnością stron internetowych odwiedzanych przez użytkowników niniejszego serwisu internetowego w wyniku korzystania z „linków” w nim zamieszczonych.

Wszystkie prezentowane w niniejszym serwisie internetowym dane, informacje i wyniki finansowe mają charakter danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.

Administratorem danych osobowych zgromadzonych od użytkowników newslettera serwisu internetowego www.prte.pl (adresy poczty elektronicznej) jest Pracownicze Towarzystwo Emerytalne "Nowy Świat" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18. Każdy użytkownik newslettera niniejszego serwisu internetowego ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania używając w tym celu udostępnionych przez administratora stosownych narzędzi newslettera (formularz rejestracyjny, link weryfikacji, link wyrejestrowujący).

Prawa autorskie do zawartości niniejszego serwisu, w tym w szczególności jego struktury, projektu graficznego, treści zamieszczonych w serwisie są własnością PTE Nowy Świat S.A.

Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, kopiowanie i rozpowszechnianie treści zamieszczonych w serwisie bez uzyskania pisemnej zgody PTE Nowy Świat jest zabronione.

PTE Nowy Świat S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu internetowego, błędy lub braki w transmisji danych  zaistniałe z powodów technicznych.

Komunikacja elektroniczna pomiędzy PTE Nowy Świat S.A. a użytkownikami niniejszego serwisu jest narażona na ingerencję osób trzecich. PTE Nowy Świat S.A. podejmuje działania, podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z serwisem oraz działania usprawniające korzystanie z serwisu internetowego. Nie jest jednak możliwe, aby wyeliminować ryzyko ingerencji osób trzecich, mogące doprowadzić np. do zarażenia wirusem komputerowym systemu informatycznego użytkownika niniejszego serwisu internetowego.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania niniejszego serwisu internetowego należy kierować na adres poczty elektronicznej PTE Nowy Świat S.A. tj. prte@prte.pl

Kontakt

Pracownicze Towarzystwo Emerytalne
"Nowy Świat" S.A.

ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
telefon: (+48) 22 340 50 50
e-mail: sekretariat.prtesa@gkpge.pl lub prte@prte.pl

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE (9:00 - 16:00 w dni robocze)