Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce wykorzystywania plików cookies w serwisie
Dla Pracowników

Składka dodatkowa w PPE

podjęcie decyzji
o odprowadzaniu
składki dodatkowej
do PPE
zadeklarowanie kwoty
miesięcznej składki
dodatkowej
złożenie pracodawcy
"Aktualizacji danych
Członka Funduszu"
przyjęcie deklaracji
przez pracodawcę
przekazywanie składek
dodatkowych na
rachunek w PPE
chcąc zadbać o wyższe świadczenie emerytalne z III filara można zwiększyć wartość środków oszczędzanych w PPE. Jeżeli jesteś zdecydowany na ten krok podejmij decyzję o odprowadzaniu składki dodatkowej na rachunek w PFE Nowy Świat i poinformuj o tym swojego pracodawcę.
aby zadeklarować składkę dodatkową należy pobrać i wypełnić formularz "Aktualizacja danych Członka Funduszu" w zakresie zmiany deklaracji składki dodatkowej. Uczestnik PPE deklaruje na formularzu kwotę miesięcznej składki dodatkowej. Formularze są udostępniane przez pracodawcę lub można je pobrać z naszej strony internetowej.
wypełniony formularz "Aktualizacja danych Członka Funduszu" należy złożyć u pracodawcy prowadzącego PPE. Pracownik będący uczestnikiem PPE ma prawo do zmiany wysokości składki dodatkowej lub rezygnacji z jej wnoszenia i złożenia pracodawcy stosownego oświadczenia na ww. formularzu w każdym czasie.
pracodawca przyjmuje formularz "Aktualizacja danych Członka Funduszu" od pracownika poprzez jego podpisanie i wydanie jednego egzemplarza uczestnikowi PPE. Złożenie formularza stanowi dla pracodawcy upoważnienie do potrącania składki dodatkowej z wynagrodzenia pracownika.
pracodawca rozpoczyna odprowadzanie składki dodatkowej z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przez pracodawcę przyjęty formularz "Aktualizacja danych Członka Funduszu".

Składka dodatkowa w PPE to elastyczna i atrakcyjna forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Można ją zadeklarować w dowolnym momencie uczestnictwa w PPE i w każdej chwili zmienić jej wysokość lub zaprzestać dalszego odprowadzania. Dowiedz się więcej na temat składki dodatkowej i korzyści jakie przynosi oszczędzającym.

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE (9:00 - 16:00 w dni robocze)